Auton vuokraus

Han-Car:sta voit myös vuokrata henkilö- tai pakettiauton käyttöösi. Tarkemmat tiedot löydät alta:  

 

Renault Twizy Electric  3 kpl 45 & 80

Kia Rio  2 kpl

Toyota Yaris Automat  2  kpl

 

SKODA Rapid Farmari

Toyota Corolla Farmari

BMW X3

VOLVO V60 B3 Micro Hybrid Momentum  2 kpl

Minibussi:

Ford Transit Lectica  2 kpl

 

Pakettiautot:

Citroen Jumpy   6 m3   2 kpl  Electric & Automat

 

Ford Transit Custom 9 m3   

Perävaunumassa jarruin 2800 kg

Citroen Jumper L3H2

Renault Master L3H2 13 m3 

Perävaunumassa jarruin 2500 kg

Renault Master Pullakoppi Takalaitanostimella  18 m3

 

 

Varaukset:

              Scandia Rent


SkyLift.fi

 

Pakettiauto

Vuokraamme pakettiauton hintaan:

 • 100€ / 24h
 • sis. 400 kilometrit

Tavaratilan mitat:

 • Pituus: 278 cm
 • Leveys: 169 cm
 • Korkeus: 141 cm

Muut mitat:

 • Tavaratilan ala/tilavuus: 5,0 m2 / 6,7 m3
 • Liukuoven leveys/korkeus: 1.020 / 1.284 mm
 • Takaluukun leveys/korkeus: 1.486 / 1.305 mm
 • Kääntöympyrä: 13,2 m

Varaukset:

 • puh. 019-2482535 

 Klikkaa kuva isommaksi

Henkilöauto

 Vuokraamme henkilöauto hintaan:

 • 55€ / 24h
 • vapaat kilometrit

Varaukset: 

 • puh. 019-2482535 

Vuokrausehdot

1. Ajokortti. Vuokralleottajalla eli asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha ajokortti.

2. Vuokra. Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Asiakas maksaa auton vuokratessaan arvioidun vuokran ennakolta, kuitenkin vähintään hinnastossa mainitun vähimmäisvuokraennakon. Vuokran lopullinen määrä lasketaan auton palauttamisen yhteydessä ja suoritetaan käteisellä tai vuokraajan hyväksymällä luottokortilla, ottaen samalla huomioon jo maksettu vuokraennakko. Käytettäessä luottokorttia vuokran maksamiseen on vuokraajalla oikeus määrätä luoton enimmäismäärä.

3. Korjaukset. Tarpeelliset korjaukset sekä kunnossapito- ja huoltotyöt on tehtävä, mikäli mahdollista vuokraajan huoltamoilla. Sanotuista toimenpiteistä vuokralleantaja maksaa asiakkaalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on euromäärän lisäksi ilmettävä työn laatu, auton rekisterinumero, kilometrimittarin lukema ja päivämäärä. Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei asiakas ole itse tehdyistä toimenpiteistä, vian syntyminen, laatu tms. huomioon ottaen, tämän sopimuksen mukaan vastuussa. Jos korjausten sekä kunnossapito- että huoltotöiden kokonaiskustannukset ylittävät vuokra-aikana 20 (kaksikymmentä) euroa, on asiakkaan otettava yhteys vuokralleantajaan ennen työn suorittamista.

4. Auton kunto. Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, josse se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuunottamatta. Ellei auto palauttamisen yhteydessä ole sanotussa kunnossa - tähän luettuna auton normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta - on asiakkaan korvattava auton saattaminen vuokraushetken kuntoon. Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet autonvarusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin ja lyhtyjen lasien rikkoutumisen ja vahingoittumisen.

5. Vahinkovastuu. Asiakkaan on lisäksi korvattava vuokranantajalle sellaiset autolle sattuneet vahingot, jotka ovat osaltaan aiheutuneet kuljettajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, luvattomasta tai tämän sopimuksen vastaisesta ajosta, tai päihdyttävien tms. aineiden käytöstä.

6. Seisonta-aikamaksu. Asiakkaan syyksi luettavan vahingon yms. ollessa kyseessä on hänen suoritettava vuokralleantajalle muun korvauksen ohessa seisonta-aikamaksu, jonka suuruus on vuokrasopimuksen 1-6 vrk:n pituista vuokrausta koskeva vuorokausivuokra, kuitenkin korkeintaan 21 vrk:n ajalta.

7. Vastuun rajoittaminen (asiakas). Asiakkaalla on mahdollisuus rajoittaa edellä sanottua omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta maksamalla vuokrasopimusta tehtäessä erillisen sitä koskevan maksun, mistä on tehtävä merkintä sopimukseen. Tämä toimenpide ei maksusta huolimatta koske tapauksia, joissa vahinko on aiheutunut asiakkaan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, päihdyttävien tms. aineiden käytöstä, hurjastelusta tai auton muusta ilmeisestä väärinkäytöstä.

8. Liikennevahingot. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi tai selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus tai jätettävä se vuokralleantajalle autoa palautettaessa siitä riippumatta onko hän suorittanut kohdassa 7. mainitun maksun. Kaikista ilmeisesti yli 50 (viidenkymmenen) euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

9. Huolenpito ja käyttö. Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, vastikkeelliseen henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen samoin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle, ellei näistä seikoista ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vuokrasopimukseen. Jos asiakas ei noudata edellä olevia tämän kohdan määräyksiä, on hän vastuussa mahdollisesti syntyvistä vahingoista, vaikka hän olisikin maksanut edellä 7. kohdassa mainitun omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta rajoittavan maksun. Asiakas saa luovuttaa auton toisen ajettavaksi vain sillä edellytyksellä, että vuokralleantaja hyväksyy tämän sekä että ao. henkilö täyttää edellä kohdassa 1. mainitut edellytykset. Sopimuksen ao. kohta on myöskin täytettävä. Muulloin asiakkaan on aina oltava itse autossa mukana. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämisen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista - vahingonkorvausvelvollisuus niihin luettuna -
samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa.

10. Käyttöalue. Auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tarvitaan vuokralleantajan etukäteen antama kirjallinen suostumus.

11. Matkamittari. Auton matkamittari on sinetöity. Mikäli mittariin tai siihen liittyviin osiin tulee vika, on asiakkaan ilmoitettava siitä välittömästi vuokralleantajalle. Jos sinetöinti on rikottu autoa palautettaessa, asiakas on velvollinen maksamaan vuokralleantajan arvioiman ajomatkan mukaan, joka on vähintään 300 km/päivä. Sinetöinnin rikkominen saattaa aiheuttaa myös rikosoikeudellisen vastuun.

12. Sakot ym. Asiakas vastaa vuokratun auton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

13. Palautus. Asiakkaan on palautettava auto vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton haltuunsa, ellei toisin sovita. Palautuksen viivästyessä on asiakkaan vuokran maksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, joka vuokralleantajalle viivästyksen johdosta saattaa syntyä.

14. Sopimuksen purkaminen. Vuokralleantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos asiakas rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokralleantajalla on sama purkuoikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.

15. Vapautus vastuusta (vuokralleantaja). Vuokralleantaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokralleantaja ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää autoa asiakkaan käytössä. Mainittuja syitä ovat ylivoimaiseksi esteeksi ja liikavaikeudeksi normaalisti katsottavien seikkojen ohella haitallinen kulkutauti, lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava vuokralleantajan velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali ennalta aavistamaton vuokralleantajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokralleantaja ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai toisella liittyen asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

16. Viivästyskorko. Viivästyskorkoa veloitetaan voimassa olevan korkolain mukaan.

17. Sopimusriidat. Tähän vuokrasopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin raastuvanoikeudessa tai jossakin muussa vuokralleantajan osoittamassa alioikeudessa. Vuokraajan ollessa yksityinen kuluttaja riidat ratkaistaan vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

 

Ajokorttiluokat

Eri ajokorttiluokat asettavat tiettyjä rajoituksia perävaunujen käyttöön. Kun on kyse ajokorttiluokkien asettamista rajoituksista, tarkastellaan aina ajoneuvojen rekisteriotteisiin merkittyjä teknisiä massoja, kuten kokonaismassaa. Toisin sanoen kuljetushetken todellisilla massoilla ei ole merkitystä, vaikka perävaunu olisi täysin tyhjillään.

B-luokka BE-luokka
 1. Perävaunun kokonaismassan täytyy olla pienempi kuin vetoauton kokonaismassa.

 2. Perävaunun kokonaismassa saa olla enintään 750 kg
  tai
  perävaunun ja vetoauton yhteenlaskettu kokonaismassa saa olla enintään 3500 kg.
 1. Oikeuttaa ajamaan tapauksissa, jolloin perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton kokonaismassan.

 2. Oikeuttaa ajamaan tapauksissa, jolloin perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg.
Huom! B- ja BE-luokan ajokortilla vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg.
 
 
C1-luokka C-luokka
Oikeuttaa ajamaan kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Hinattavan perävaunun kokonaismassa saa olla enintään 750 kg.
Oikeuttaa ajamaan kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Hinattavan perävaunun kokonaismassa saa olla enintään 750 kg.


Huom! Ajoneuvokohtaiset säännökset voivat rajoittaa hinattavan perävaunun sallittuja enimmäismassoja. Tarkista tiedot sallituista kytkentämassoista autosi rekisteriotteesta.